Procjena UTJECAJA KLIMATSKIH I OKOLIŠNIH Rizika NA IMOVINU I DJELATNOST

Identifikacija i procjena okolišnih i klimatskih rizika na imovinu i djelatnost poduzeća te razvoj optimalne strategije za ublažavanje fizičkih rizika i sprečavanje značajnih financijskih gubitaka uzrokovanih ekstremnim vremenskim događajima.

Otkrijte ključne korake u procjeni rizika od klimatskih promjena za vašu djelatnost ili projekt.
Naš pristup, usklađen s ISO149001 standardom, temelji se na sveobuhvatnoj analizi osjetljivosti, izloženosti, ranjivosti i rizika, pružajući vam jasnu sliku o potrebnim prilagodbama za održivu budućnost.
Identifikacija i procjena okolišnih rizika te razvoj optimalne strategije za ublažavanje fizičkih rizika i sprečavanje značajnih financijskih gubitaka uzrokovanih ekstremnim vremenskim događajima
Održivo financiranje je pribavljanje kapitala putem financijskog sektora (npr poslovne i razvojne banke, tržište kapitala, investicijski fondovi i dr.) koji financira projekte i tehnolog

Tko treba raditi procjenu rizika?

Tko treba raditi procjenu rizika?

Kreditne
institucije

Kreditne institucije

Kreditne
institucije

znatno niži
troškovi financiranja

znatno niži troškovi financiranja

znatno niži
troškovi financiranja

TRŽIŠTE
KAPITALA

Agencije za inovacije i investicije

Agencije za
inovacije i investicije

prednost u financiranju
imaju održivi projekti

prednost u financiranju imaju održivi projekti

prednost u financiranju
imaju održivi projekti

Osiguravajuća društva

Osiguravajuća društva

Osiguravajuća
društva

uspostava
održivog poslovanja

uspostava održivog poslovanja

uspostava održivog poslovanja

Poduzeća

Poduzeća

Poduzeća

kvalitetnije pozicioniranje
na tržištu

kvalitetnije pozicioniranje na tržištu

kvalitetnije
pozicioniranje na tržištu

CRVA

CRVA

Klimatski i okolišni rizici procjenjuju se temeljem tzv. CRVA (engl. Climate Risk and Vulnerability Assessment) metodologije u sveobuhvatnom procesu procjene potencijalnih rizika i ranjivosti uzrokovanih klimatskim promjenama s kojima se djelatnosti, dugotrajna imovina i budući projekti mogu suočiti (npr. temperaturni stres, poplave, požari, oluje, suša, odroni tla itd.)

Klimatski rizici procjenjuju se temeljem tzv. CRVA (engl. Climate Risk and Vulnerability Assessment) metode, odnosno procjenjuje se rizik i ranjivost djelatnosti/projekta na klimatske promjene.

Klimatski i okolišni rizici procjenjuju se temeljem tzv. CRVA (engl. Climate Risk and Vulnerability Assessment) metodologije u sveobuhvatnom procesu procjene potencijalnih rizika i ranjivosti uzrokovanih klimatskim promjenama s kojima se djelatnosti, dugotrajna imovina i budući projekti mogu suočiti (npr. temperaturni stres, poplave, požari, oluje, suša, odroni tla itd.)
OSJETLJIVOST

OSJETLJIVOST

OSJETLJIVOST

Prilikom procjene osjetljivosti projekta na klimatske promjene  bitno je zaključiti koje su opasnosti koje proizlaze iz klimatskih promjena relevantne za djelatnosti/projekt.

Prilikom procjene osjetljivosti projekta na klimatske promjene  bitno je zaključiti koje su opasnosti koje proizlaze iz klimatskih promjena relevantne za djelatnosti/projekt.

Prilikom procjene osjetljivosti projekta na klimatske promjene  bitno je zaključiti koje su opasnosti koje proizlaze iz klimatskih promjena relevantne za djelatnosti/projekt.

IZLOŽENOST

IZLOŽENOST

IZLOŽENOST

Prilikom procjene izloženost projekta na klimatske promjene  bitno je zaključiti koje su opasnosti koje proizlaze iz klimatskih promjena relevantne za lokaciju obavljanja djelatnosti/projekta.

Prilikom procjene izloženost projekta na klimatske promjene  bitno je zaključiti koje
su opasnosti koje proizlaze iz klimatskih promjena relevantne za lokaciju obavljanja djelatnosti/projekta.

Prilikom procjene izloženost projekta na klimatske promjene  bitno je zaključiti koje su opasnosti koje proizlaze iz klimatskih promjena relevantne za lokaciju obavljanja djelatnosti/projekta.

RANJIVOST

RANJIVOST

RANJIVOST

Analiza ranjivosti spoj je ishoda analize osjetljivosti i analize izloženosti. Njome se obično otkrivaju najvažnije nepogode za procjenu rizika

Analiza ranjivosti spoj je ishoda analize osjetljivosti i analize izloženosti. Njome se obično otkrivaju najvažnije nepogode za procjenu rizika

Analiza ranjivosti spoj je ishoda analize osjetljivosti i analize izloženosti. Njome se obično otkrivaju najvažnije nepogode za procjenu rizika

RIZIK

RIZIK

RIZIK

Procjena rizika strukturirana je analiza klimatskih nepogoda i njihovih utjecaja kojom se dobivaju informacije za donošenje odluka.

Procjena rizika strukturirana je analiza klimatskih nepogoda i njihovih utjecaja kojom se dobivaju informacije za donošenje odluka.

Procjena rizika strukturirana je analiza klimatskih nepogoda i njihovih utjecaja kojom se dobivaju informacije za donošenje odluka.

Prostorna analiza

Proces lociranja podataka u prostoru korištenjem geografskih informacija, a koristi se za procjenu
izloženosti djelatnosti / projekta klimatskim rizicima.
Geografske informacije informacije se razlikuju u svojoj detaljnosti, a mogu biti prikazane pomoću administrativnih granica (županije, jedinice lokalne samouprave) ili katastra (općine, čestice).

Platforma za
prostornu analizu

Platforma za prostornu analizu

GIS-om se preklapaju različiti tipovi podataka s ciljem dobivanja klimatskog rizika, a korišteni izvori podataka
su ili preuzeti sa službenih stranica ili su zatraženi
službenim putem.
GIS-om se preklapaju različiti tipovi podataka s ciljem dobivanja klimatskog rizika, a korišteni izvori podataka su ili preuzeti sa službenih stranica ili su zatraženi službenim putem.

Javite nam se!

Želite više informacija o našim uslugama? Kontaktirajte nas i zajedno ćemo realizirati vašu viziju održivosti.

Javite nam se!

Želite više informacija o našim uslugama? Kontaktirajte nas i zajedno ćemo realizirati vašu viziju održivosti.

Javite nam se!

Želite više informacija o našim uslugama? Kontaktirajte nas i zajedno ćemo realizirati vašu viziju održivosti.

© 2024 ATD Solucije. Sva prava pridržana. Sadržaj stranica je isključivo informativan.

© 2024 ATD Solucije. Sva prava pridržana. Sadržaj stranica je isključivo informativan.

© 2024 ATD Solucije. Sva prava pridržana. Sadržaj stranica je isključivo informativan.